آشنایی با انواع جراحی زخم معده

آشنایی با انواع جراحی زخم معده

درمان جراحی زخم معده 

انواع مختلفب از جراحی زخم معده جهت كاهش دادن توانايي معده در ترشح اسيد ، برداشتن بدخيمی يا زخم مستعد به بدخيمي ، درمان يك اورژانس جراحي كه به عنوان عارضه زخم پپتيك ايجاد مي گردد.

يا درمان بيماراني كه به مداخلات دارويي پاسخ نمي دهند انجام مي شود. بيشتر زخمهاي مزمن و عودكننده نهايتا باجراحي كنترل می گردند. بسياري ازاين پروسيجرها مي توانند ازطريق لاپاراسكوپي يا با روشهاي جراحي باز انجام گيرند.

انجام عمل جراحي برای پيشگيری از عود زخم،به منظور كسب اهداف زير صورت می گيرد:

 

  • تسهيل كردن رگورژيتسيون روده ای– معدی ، ترشحات مخاط صفرا و شيره پانكراس
  • كاهش دادن ظرفيت ترشحی معده ازطيق برداشتن سلولهای جداری
  • برداشتن محرك های ترشح Hcl از طريق قطع عصب واگ
  • از بين بردن مكانيسم هورمون گاسترين از طريق آنتركتومي

 

انواع عمل جراحی

واگوتومی

به منظور از بين بردن تحريك وارده به سلولهاي معده كه باعث ترشح اسيد می گردد انجام می شود. سه نوع واگوتومی وجود دارد:

1- واگوتومی ترونكال( ساقه ای ): هر كدام از اعصاب واگ به طور كامل قطع ميگردد .

2- واگوتومی سلكتيو( انتخابی): جراح جهت حفظ شاخه هاي عصبي روده ای و كبدی اعصاب را به تفكيك قطع مي كند.

3- واگوتومي پروكسيمال: قطع جزئي اعصاب صورت مي گيرد، اما فقط اعصاب توده سلولهاي جداري قطع مي گردد . عصب دهي آنتروم و دريچه پيلور حفظ مي شوند.

برش انتخابي فيبرهاي عصب واگ از بروز اسهال و تخليه ناقص كه بعد از واگوتومي ترونكال ايجاد مي گردد جلوگيري مي كند. اين عمل همچنين ضرورت آناستوموز درناژ براي جبران استاز معدي ر برطرف مي سازد. واگوتومي پروكسيمال ترشح اسيد را كاهش مي دهد و عملكرد آنتروم را حفظ مي كند.

 

واگوتومی همراه با پيلوروپلاستی

اين عمل شامل قطع اعصاب واگ راست و چپ و گشادكردن قسمت خروجي معده در ناحيه پيلور مي باشد. اين پروسيجر ازتنگي معدي جلوگيري كرده و تخليه را بهبود مي بخشد و از اين طريق از آروغ زدن ، كاهش وزن و احساس پری درمعده جلوگيری مي كند.

گاستروآنتركتومی

رگورژيتاسيون ،محتويات قليايي دوازدهه را امكان پذير مي سازد و به اين طريق اسيد معده را خنثي مي كند .يك منفذ درپايين معده ايجاد مي شود و به دريچه اي كه در ژئوژنوم شده است بخيه زده ميشود.

از آنجايي كه اين خنثي سازي با مهار سازي ترشح گاسترين تداخل ميكند ممكن است يك افزايش ويژه درترشح اسيد ايجاد شود .اگر گاستروانترستومي محتويات معده را درناژ كند ،فعاليت حركتي در ناحيه پيلور و دئودنال كاهش مي يابد . درناژ همچنين اسيد را از ناحيه زخم شده دور ميكند كه درمان و التيام را را تسريع بخشد.

گاستروانترستومي ظرفيت ترشحي توده سلول جداري را كاهش نمي دهد و مكانيسم گاسترين به عملكرد خود ادامه مي دهد.جهت كاهش تاثيرات عصب واگ بايستي گاسترو آنترستومي با واگوتومي همراه گردد .

انواع جراحی زخم معده
انواع جراحی زخم معده

انتركتومی

به منظور كم كركردن بخش هايي از عده كه اسيد ترشح مي كنند انجام ميگيرد. در اين پروسيجر كل آنتروم معده برداشته مي شود بنابراين سلولهايي كه گاسترين ترشح مي كنند از بدن خارج مي شوند.

اين عمل از طريق خارج سازي منابع تحريك كننده ترشح اسيد، فاز معدي هضم را به تاخير انداخته يا از بين مي برد و واكنش مستقيم به پروتئين را كند مي كند. سپس جراح ، بخش باقيمانده معده را به دوازدهه وصل مي كند.

آنتروكتومي غالبا با واگوتومي همراه مي شود . بنابراين فازهاي سفاليك وگاستريك (معدي)ترشحات معدي از بين مي روند و فعاليت حركتي لوله گوارش كاهش مي يابد . اين پروسيجر جراحي معمولا از عود مشكل جلوگيري كرده و احتمالا از عمل هاي وسيع تر بهتر است.

گاستركتومی ساب توتال

يك واژه ژنريك است كه در بر گيرنده برداشت جزئي و ناتمام باشد و مي تواند از طريق پروسيجر بيلروت I يا بيلروت II انجام مي گيرد.

درپروسيجر بيلروت I ، جراح بخشي ازقسمت ديستال معده كه دربرگيرنده آنتروم مي باشد را بر مي دارد. باقي مانده معده به دوازدهه وصل ( اناستوموز) مي گردد.مناسب تر است اين پروسيجر مركب را گاسترودئودنوستومي بناميم .

رزكسيون بيلوت II دربرگيرنده آناستوموز دوباره باقي مانده پروكسيمال معده به قسمت پروكسيمال ژئوژنوم مي باشد. ترشحات پانكراس و صفرا حتي بعد از گاستركتومي به داخل دوازدهه ترشح مي شوند.از آنجائي كه اين ترشحات براي گوارش ضروري مي باشند بايستي يك مسير براي ورود اين ترشحات به روده در نظر گرفته شود.

جراح براي درمان زخم دوازدهه تكنيك بيلروت II ترجيح مي دهد زيرا عود زخم بعداز اين جراحي كمتر اتفاق مي افتد.

توتال گاستركتومی

برداشتن كامل معده، مداخله اصلي در مورد سرطان وسيع معده مي باشد . اين عمل شامل برداشتن معده همراه با آناستوموز مري به ژئوژنوم يعني يك ازوفاگوژئوژنوستومي مي باشد براي انجام توتال گاستركتومي ، ممكن است جراحاز طريق قفسه صدري وارد گردد.

بنابراين بيمار با چست تيوب از اتاق عمل بر مي گردد. پروسيجرهاي جديد كه بازكردن قفسه صدري را حذف مي كنند در مرحله آزمايش وبه كارگيري مي باشد.


جراحی زخم معده از زبان دکتر امین بحرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *